ताजी बातमी

ता.पा.वि.म. बद्दल

पुढे वाचा

निविदा

सर्व पहा

बातमी

सर्व पहाl

कार्यक्रम

सर्व पहाl

बांधकाम डॅशबोर्ड

सिंचन डॅशबोर्ड

प्रत्यक्ष सिंचन

आपले कार्यालय शोधा

 

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ

पत्ता : Unnamed Road, Sangamner, Maharashtra 422608
दूरध्वनी क्रमांक : ०२५७ २२२ १२९०
ई - मेल आयडी : edtidcgalgn@wrd.maharashtra.gov.in